Column Nico Wissing over Intelligente verharding

Column Nico Wissing over Intelligente verharding

Column Nico Wissing over Intelligente verharding

Al jaren bekijk ik de openbare ruimte vanuit mijn ‘groene’ visie. Meestal begin ik mijn verhaal dan ook vanuit dit oogpunt. Ditmaal wil ik het eens vanaf de andere kant bekijken: de stenenbranche. Vaak heb ik geroepen dat we wat minder rood en grijs moeten gebruiken en groen meer de kans moeten geven. Ik blijf bij mijn standpunt, dat groen leidend moet zijn in de buitenruimte en dat we te gast zijn in de natuur in plaats van andersom.
Verharding verbindt

Nederland telt zo’n 140.000 kilometer aan verharding. Dagelijks komen daar nog vele bij. Verharding moet in Nederland vooral dienstbaar zijn. Het verbindt gebouwen, pleinen, parken en steden met elkaar. De gebruiker moet met droge voeten de overkant kunnen bereiken. Maar Nederland vergrijst en dan bedoel ik niet dat we steeds ouder worden. Veelal is er naast bebouwing en bestrating te weinig plaats voor groen.Toch verandert de wereld van de openbare ruimte. Het begint langzaam door te dringen dat natuur belangrijker is dan wij ooit hebben kunnen bedenken. De voordelen van groen worden door architecten, gemeenten en ook de overheid gezien.

Mobiliteit is belangrijk in deze maatschappij. Wegen en paden zijn noodzakelijk om van A naar B te komen. Maar een steen alleen kleurt de wereld niet. Hoe kunnen we deze inpassen in de steeds groener wordende openbare ruimte? Wat zal er gebeuren als we groen en grijs samenvoegen en we ze niet meer als concurrenten zien? Dan ontstaat ruimte voor oplossingen tegen hittestress, wateroverlast en meer biodiversiteit. Het zou betekenen dat er weer plaats is voor nieuwe ideeën, als bestrating met ruimte voor wateropslag, bloeiende voegen, mostegels, worteldoorlatend beton, of warmteabsorberende tegels, om maar een paar voorbeelden te noemen.

‘Intelligente’ stenen
De functie van bestrating wordt bijzonder of zelfs uniek. Het zal veranderen in een ‘klinker met karakter’. Natuur en beleving spelen hierin, naast functionaliteit, een belangrijke rol. Diversiteit maakt de branche meteen een stuk sterker. MBI, de Steenmeesters, had dit vooruitstrevende inzicht al jaren, toen zij zo’n tien jaar geleden met de experimentele steen Glow in the Dark kwamen. Overdag laadt de tegel op met zonne-energie en ’s avonds geeft deze een ‘natuurlijk’ licht af. De markt was er in die tijd echter nog niet klaar voor. De meerwaarde ervan werd niet gezien en de ideeën verdwenen in de la. Tot nu.

Opnieuw kijken zij naar manieren om tegels ‘intelligent’ te maken: van een platte steen naar een steen met toegevoegde waarde, een extra dimensie. Innovaties als waterpasserende bestrating worden inmiddels breed gedragen. De stenenfabrikant heb ik de afgelopen tijd verschillende ideeën aan de hand gedaan om de branche een impuls te geven, zodat ‘groen’ en ‘grijs’ elkaar versterken en om antwoord te kunnen geven op vragen van deze tijd.

Winds of change
Samen met mijn compagnon Lodewijk Hoekstra sta ik open voor samenwerking met bedrijven om tot dit soort nieuwe innovaties te komen die grijs (infra), rood (bebouwing),groen (natuur) en blauw (water) met elkaar verbinden. Veel materialen zijn er aan toe om herontworpen te worden naar huidige maatstaven. Wij geven graag ontwerp- en innovatiesessies om tot nieuwe inzichten te komen. Een mooie gelegenheid voor de branches om vaker out of the box te denken.

Een oud gezegde luidt: ‘When the winds of change blow, some people build walls and others build windmills’. De wereld om ons heen verandert, het is aan u de keus om u hiertegen te verzetten of er gebruik van te maken.

Nico Wissing

BRON: STRAATBEELD