Lockhorstpark Didam

Lockhorstpark Didam

Lockhorstpark Didam

In opdracht van Woningstichting Laris is de binnentuin en de buitenruimte voor dit zorgcomplex ontworpen en aangelegd. De bestrating is neutraal met veel ruimte voor gras en veel beplanting. Er is gebruik gemaakt van prairiebeplanting: veel planten door elkaar heen volgens een vast stramien waarbij optimaal rekening gehouden is met de verschillende bloeitijden, hoogtes en kleuren. Het resulteert in een verrassend en kleurrijk geheel waar altijd weer iets nieuws in te ontdekken is.